13
سه شنبه 7 دی 1400
شماره 8399
جامعه 2
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
کسانی هستند که کارشان غیبت‌کردن پشت سر دیگران است. ممکن است همه گاهی این کار را بکنند ولی عده‌ای به حدی افراطی به این کار می‌پردازند که به‌نظر می‌رسد غیبت کسب‌وکارشان است.
دنیای اسباب‌بازی‌ها دنیای شگفتی است. هرچند کشور ما در این حوزه بسیار نوپاست اما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چند سال است به شکل پیگیرانه و با ایجاد مسابقه و... به تهیه و تولید سرگرمی پرداخته است.

همین امروز بازنشسته‌ام کنید!

رسانه‌ای‌شدن پیشنهاد دولت برای افزایش سن بازنشستگی، موجب افزایش تمایل به پایان کار در افرادی شد که در آستانه بازنشستگی قرار دارند
راهروهای بیمه تأمین‌اجتماعی را بالا و پایین می‌کنند تا شاید جوابی برای سؤال‌های خود پیدا کنند و بدانند چه تصمیمی برای روزگار بازنشستگی بهتر است.