هشدار آخر برای شفاف‌سازی حقوق‌ها

دستگاه‌های استنکاف‌کننده از ثبت و انتشار عمومی پرداخت‌ها به قوه قضاییه معرفی می‌شوند
برخی از دستگاه‌های دولتی و ارگان‌های حاکمیتی، با وجود پایان مهلت شفاف‌سازی پرداخت‌های بخش عمومی، اطلاعات فیش‌های حقوقی مدیران خود را در این سامانه وارد نکرده‌اند.