آب و هوا/ باران‌های سیل‌آسا به جنوب می‌رسد

هشدارهای هواشناسی نشان می‌دهد از روز چهارشنبه، 8دی با ورود سامانه جدید بارشی جنوب ایران شاهد بارندگی خواهد بود و به همین دلیل از روز چهارشنبه تا جمعه برای استان‌های جنوبی هشدار نارنجی صادر شده است.