نقل‌قول/ میرهاشم موسوی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: