حمله اومیکرون به 2گروه‌ سنی

موارد ابتلا به اومیکرون در کشور رو به افزایش و تعداد استان‌های درگیر با این سویه جدید هم بیشتر شده است. اما با توجه به تکمیل نشدن مطالعات درخصوص این سویه جدید تمام موضوعاتی که پیرامون آن مطرح می‌شود، یک فرضیه به شمار می‌رود و هنوز نمی‌توان آنها را به‌عنوان یک واقعیت پذیرفت و با توجه به آن عمل کرد.