کیوسک

این روزنامه اسرائیلی، خبر یک خود را به بازگشت سفت و سخت قرنطینه به سرزمین‌های اشغالی اختصاص داده است.