سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر

تأسیس انجمن و مجله خروس جنگی
شاید بتوان از جلیل ضیاءپور به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین چهره‌ها در هنر مدرن ایران نام برد.