10
سه شنبه 25 شهریور 1399
شماره 8038
جامعه
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارش همشهری از پیامک‌های بدحجابی که بحث‌ها و حاشیه‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است

ترافیک در خیابان وزرا

گزارش
قرار نیست آخرین روزهای تابستان که گرمای هوا هنوز در اوج خود قرار دارد، خیابان وزرا خلوت شود. خیابانی که مدت‌هاست وعده‌گاه کسانی شده که متهم به بدحجابی‌اند.