15
سه شنبه 25 شهریور 1399
شماره 8038
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شهرداری منطقه 13 اراضی بی‌دفاع شهری را از افراد سودجو پس گرفت

رونق اقتصادی در 4 هکتار زمین

منطقه 13 شاید وسعت زیادی نداشته باشد اما به دلیل موقعیت جغرافیایی، محدوده حریم‌اش وسیع است.