12
سه شنبه 25 شهریور 1399
شماره 8038
کووید-19
122
122
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

در کرونا «بودن»

پرسه
​​​​​​​ در-کرونا- بودن، انگار به این صورت است که در لباس خودمان باشیم. شرایط اینگونه «شده» است.
آنسو
مقاومت اجتماعی برای استفاده از ماسک در کنار باز شدن بازارها و تهدید موج دوم، عواملی هستند که شمار مبتلایان به کرونا را در هند در چند هفته گذشته به‌شدت افزایش داده است.
گزارش همشهری از پاییز متفاوت امسال در کنار کرونا

پاییز پرمخاطره در راه است

با آغاز فصل سرما، خطر ابتلا و شدت انتقال ویروس‌هایی که در سال‌های قبل چندان برای ما خطرناک نبودند، بالا می‌رود؛ یعنی ویروس‌های کم‌خطر سال‌های قبل، حالا درگیری شدیدتری برای مبتلایان ایجاد می‌کند
شمارش معکوس برای شروع استثنایی‌ترین فصل سال آغاز شده.