11
سه شنبه 25 شهریور 1399
شماره 8038
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مجموعه ورزشی شهید موگویی پس از ماه‌ها میزبان مسابقات شد

فوتبال در زمین پروتکل‌های بهداشتی

ویروس منحوس کرونا که آخرین ‌ماه‌ سال گذشته زندگی‌مان را نشانه گرفت و گمان نمی‌کردیم حالاحالاها مهمان ناخوانده‌مان باشد، ورزش و ورزش‌دوستان را هم بی‌نصیب نگذاشت.