7
سه شنبه 25 شهریور 1399
شماره 8038
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
هنرمند نوجوان محله مطهری تابلوی حضرت علی اصغرع را در یک برنامه تلویزیونی به تصویر کشید

تجربه نقاشی روی آنتن زنده

استعدادهای هنری بسیاری در ایام محرم امسال ارادت خود به اهل‌بیتع را به وسیله هنرشان نشان دادند. یکی از این افراد، «کیمیا ترابیان» نوجوان 13 ساله ساکن محله مطهری است