14
سه شنبه 25 شهریور 1399
شماره 8038
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
یکی از نخستین معابر خوش آب و هوای شرق تهران به داشتن درختانش معروف بوده است

خیابان دردشت بود و چنارهای بلند

«دردشت» نام یکی از خیابان‌‌های معروف شرق پایتخت در منطقه 8 است که در محله‌ای به همین نام قرار گرفته است.