10
سه شنبه 25 شهریور 1399
شماره 8038
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
رئیس اداره زیباسازی منطقه 4 از آراستن چهره معابر می‌گوید

زیبایی و چشمنوازی محله‌ها

اگر از آن دسته افرادی هستید که هنگام پیاده‌روی به دور و برتان توجه می‌کنید، حتماً در برخی از معابر شهر درختان خشک شده‌ای دیده‌اید که با خلاقیت و ذوق هنرمندان به مجسمه‌‌های چوبی زیبایی تبدیل شده‌اند که دل هر رهگذری را می‌برند،