زمین سوخته

روز جهانی پاکسازی زمین از زباله‌های رهاشده در معابر و محیط‌زیست امروز برگزار می‌شود
جهان بدون زباله‌های رهاشده در خیابان‌ها، فضاهای سبز، اماکن عمومی شهرها، رودخانه‌‌ها، دریاها و اقیانوس‌ها احتمالا جهانِ بهتری است.