8-9
سه شنبه 25 شهریور 1399
شماره 8038
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ایمنی مراکز درمانی مناطق شرقی پایتخت را با مسئولان ستاد مدیریت بحران زیر ذره بین گذاشتیم

مشکل سازه‌ای درمانگاه‌ها

بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از مکان‌هایی هستند که شهروندان در هنگام وقوع حادثه به آنجا مراجعه کرده و انتظار دارند از ایمنی و امنیت کامل برخوردارشوند.