12
سه شنبه 25 شهریور 1399
شماره 8038
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
محمد صحرایی، شهروند ساکن محله مشیریه در سفرهایش1750 کیلومتر رکاب زده است

همسفر با دوچرخه

در این روزها که‌‌ تردد شهروندان بیشتر به وسیله خودروهای شخصی یا وسایل حمل‌ونقل عمومی صورت می‌گیرد،