گردان شیخ‌ها؛ طلبه‌های خط‌شکن

هنوز چند هفته‌ای از شروع جنگ تحمیلی نگذشته بود که این جنگ را «دفاع‌مقدس» نامیدند؛ دفاعی که حسب شریعت اسلام، برمبنای دفاع از دین و نیز بلاد مسلمین انجام می‌شد و مجموعه‌ای از مولفه‌های جهاد، ایثار، شهادت، صبر، نظم در امور، سعه‌صدر، قناعت و... را دربرمی‌گرفت.