مجلس عراق، سد راه عادی‌سازی‌ روابط با رژیم صهیونیستی

نمایندگان مجلس عراق در نشست روز پنجشنبه با رأی مثبت به طرح ممنوعیت عادی‌سازی رابطه این کشور با رژیم صهیونیستی، آن را به قانون تبدیل کردند.