4دستور رئیس‌جمهور در‌حادثه ریزش متروپل

رئیس‌جمهور در جریان جلسه فوق‌العاده بررسی آخرین وضعیت حادثه ساختمان متروپل آبادان 4دستور خطاب به مسئولان و مدیران اجرایی صادر کرد.