تقویم / زاد روز/ مهندس تنبور

کیخسرو پورناظری ۷خرداد سال۱۳۲۳ در کرمانشاه متولد شد. پدرش، پرویز پورناظری، معروف به حاجی‌خان از شاگردان علینقی وزیری و مادرش، پورانداخت سرحددار، مدیر دبیرستان دخترانه پوراندخت کرمانشاه و نخستین زن دیپلمه در این شهر بود. خانواده فرهنگی و اهل موسیقی باعث شد کیخسرو از همان کودکی ‌ساز‌زدن را یاد بگیرد. پدرش ردیف موسیقی سنتی ایران را همراه با‌ساز تار به او آموزش داد و شعر و ادبیات را از مادرش فراگرفت.