13
شنبه 7 خرداد 1401
شماره 8506
سبک زندگی
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
رقص برف شادی در هوا، جرقه‌های فشفشه روی کیک، بادکنک‌های رنگی، در آغوش کشیده شدن، تاجی که روی سر کودک می‌نشیند و... همه را نگاه می‌کند، می‌شنود و به گوشه‌ای می‌خزد و بق می‌کند. می‌خواست عکس کیک تولد را در دفترش رنگ کند.
« به بچه فرصت اظهارنظر بدهید! بگذارید یک حرف پرت بزند؛ بگذارید یک استدلال غلط بکند، یک نتیجه غلط هم بگیرد و حتی تا آنجا که خسارت شکننده ندارد دنبال این نتیجه غلط برود و خودش یک تجربه به‌دست بیاورد.
یک بازی جذاب و پرجنب و جوش که هم برای افزایش سرعت عمل بچه‌ها مفید است و هم برای دقت و تمرکزشان، بازی با لگوست.

چند راهکار ساده برای ارتباط بهتر با کودکان

نوع ارتباط‌گیری والدین با کودکان، نقش اساسی در ایجاد امنیت روانی و عاطفی آنها دارد
گزارش
میزان و نوع ارتباط‌گیری ما با فرزندانمان در رشد هوش هیجانی، شکل‌گیری عزت‌نفس، امنیت روانی آنها و...تأثیر مستقیمی دارد.