اولین قربانیان بزه و جرم

به بهانه هفته حمایت از خانواده زندانیان
وقتی فردی از اعضای یک خانواده به‌دلیل جرم و بزه به زندان می‌رود، انگ فرهنگی و اجتماعی این اتفاق تمام اعضای این خانواده را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد.