21
شنبه 7 خرداد 1401
شماره 8506
فرهنگ
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
همیشه جای خالی سرود و ترانه‌های انقلابی مرتبط با نوجوانان خالی بوده و هست؛ خلئی که به‌گفته برخی از کارشناسان با تولیدات دیگر پر می‌شود؛ حالا چند وقتی است که سرودی به نام «سلام فرمانده» به گوش می‌رسد؛ هر چند نقدهایی در ترانه این اثر وجود دارد اما خیلی‌ها معتقدند که توانسته با کودکان و نوجوانان ارتباط برقرار کند.
نعیمه حسوکی، اهل شهر حلب و فارغ‌التحصیل رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه این شهر است. حسوکی از سوی دانشگاه حلب به ایران اعزام شد و در ایران مدرک ارشد خود را گرفت و به‌گفته خودش تحصیلات را در این دوره در دانشگاه تربیت مدرس زیرنظر بهترین استادان ادامه داد و مدرک دکتری هم گرفت.
عظمت حضور بیش از 100هزار نفری مردم در اجتماع بزرگ «سلام فرمانده» در ورزشگاه آزادی

100هزار سلام

گزارش
‌سلام فرمانده، فقط یک سرود نیست؛ نشانه‌ای از آگاهی و خرد جمعی است. خردی که حتی به نسل دهه‌90 هم تسری یافته. همین می‌شود که جمعیتی ورزشگاه یکصد‌هزارنفری آزادی را مملو می‌کند و خانواده‌ها با هم یک کار فرهنگی مشترک انجام می‌دهند، بدون اینکه از پیش تصمیمی در این‌باره گرفته باشند.