10
شنبه 7 خرداد 1401
شماره 8506
سیاست2
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

روحانیون در ایران؛ از جریان‌سازی‌ تا روندشناسی

یادداشت
کلیدواژه تکمیلی نظریات سیاسی برای پاسخ به چرایی علل انقلاب اسلامی ایران، به طرح نقش روحانیت شیعه و رهبری کاریزماتیک و جریان‌سازی برمی‌گردد.
ویژه
همراهی با قوای سه‌گانه و سوءاستفاده نکردن از تریبون مجلس و عصبانی نشدن و دادنزدن و بیان نکردن مسائل اثبات نشده از مسائلی است که باید از سوی نمایندگان مورد توجه قرار بگیرد.
دبیر شورای‌عالی امنیت ملی گفت: جمعیت اتباع افغانستان که به ایران آمده‌اند از جمعیت ۱۱۰کشور دنیا بیشتر است.

روحانیت؛ مرجعیتی که پایدار می‌ماند

عصر انقلاب اسلامی، عصری جدید و تجربه‌ای تازه را آفریده و در این مرحله، حداقل ۴۰۰۰شهید روحانی تقدیم انقلاب شده است
گزارش
دفاع‌مقدس پر از گفته‌ها و ناگفته‌هایی است که هر بار برداشت از بخشی از آن می‌تواند یادآور رشادت‌های بسیاری باشد. یکی از مسائل قابل توجه در جنگ تحمیلی 8ساله، حضور اقشار مختلف از مردم در آن است.