چشم‌انداز ثبات در بازار گوشت

طبق آمارهای رسمی انتظار می‌رود با رشد عرضه وکاهش تورم تولید بازار گوشت قرمز در کوتاه‌مدت روزهای باثباتی را سپری کند
آمارها نشان می‌دهد عرضه گوشت قرمز در نخستین ماه سال‌جاری با رشد 4درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مواجه بوده.