4چالش پیش روی جایگزین پراید

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی 4عامل مهم برای موفقیت طرح تولید خودرو‌های ارزان‌قیمت را شناسایی کرد
وزارت صنعت طرحی را در دست دارد که براساس آن قرار است با طراحی یک پلتفرم مشترک داخلی یک خودروی ارزان‌قیمت تولید شود.