اعطای درجه سرلشکری به شهید پارساکیان

درجه سرلشکری شهید محمدحسن پارساکیان -کوسه‌چی- که مورد‌موافقت و تصویب فرماندهی معظم کل قوا قرار گرفته بود، از سوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به خانواده این شهید اهدا شد.