عدد خبر/12000 هکتار

مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان از اخذ سند حدود ۱۲هزار هکتار برای بستر رودخانه زاینده‌رود در استان اصفهان خبر داد. به‌گزارش ایسنا، احمدرضا صادقی اظهار کرد: شرکت آب منطقه‌ای از حدود 4سال پیش برای گرفتن سند رودخانه اقدام کرد که سند بستر رودخانه زاینده‌رود در اصفهان، مبارکه، فلاورجان، فریدن، چادگان، لنجان، خمینی شهر و ورزنه صادر شد.