اولویت‌های حمل‌ونقل عمومی روی میز مدیران

چهارمین جلسه قرارگاه حمل‌ونقل عمومی و پاک شهر تهران با هدف بررسی اولویت‌ها و اقدامات ضروری در حوزه حمل‌ونقل عمومی، به ریاست علیرضا زاکانی، شهردار تهران برگزار شد.