10
چهار شنبه 1 تیر 1401
شماره 8526
سیاست2
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
«گروه تندر» نامی که فعالیت‌های آن با اقدامات تروریستی علیه مردم گره ‌خورده است از سال83 به‌گوش می‌رسد؛ گرچه این گروه نام انجمن پادشاهی ایران را بر خود گذاشته و در راستای کشتار مردم بی‌دفاع کشورمان از هیچ کوششی دریغ نکرده است.
معاندان جمهوری اسلامی ایران همواره سعی دارند درباره نحوه برخورد و اداره زندان‌ها سمپاشی‌هایی داشته باشند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: استیضاح، تذکری به وزیران است تا در عملکرد خود دقت بیشتری داشته باشند؛ آنها باید خواسته‌های مردم را محقق کنند اما برخی وزارتخانه‌ها هنوز به این مرحله نرسیده‌اند.

افزایش سرمایه اجتماعی در گرو همکاری قوا

هماهنگی درون‌سیستمی و درون‌نهادی بین قوای اجرایی و قضاییه می‌تواند باعث ارتقای سطوح رضایتمندی در جامعه شود
گزارش
اصلی‌ترین  مسائلی که در اجرای مؤثر سیاست‌ها و بازخوردگیری از آنها مؤثراست، مرحله ارزیابی و بازبینی صحیح در چرخه سیاستگذاری است. از لحظه‌ای که سیاستی تنظیم و به عرصه اجرا بر می‌گردد این نهادهای ارزیاب و قضاوت‌کننده هستند که می‌توانند میزان اثربخشی آن را محاسبه کنند.