سیاستگذار شوید

خبر: در نشست فراکسیون زنان مجلس با مسئولان شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به اینکه ساختار وزارت نیرو مبتنی بر نسخه نخ‌نمای پیمانکاری و سدسازی است، بر ضرورت تغییر سیاست‌ها در حوزه حکمرانی آب، برق و انرژی و اصلاح ساختارها به سمت حاکمیتی و سیاستگذاری تأکید شد.