اعتصاب، شبکه راه‌آهن انگلیس را فلج کرد

روز سه‌شنبه انگلیس با بزرگ‌ترین اعتصاب سراسری ریلی خود در دهه‌های اخیر مواجه شد. این اعتصاب پس از ناکام ماندن مذاکرات لحظه آخری میان اتحادیه‌های حمل‌ونقل ریلی و شرکت‌های کارفرمایی این حوزه برای دستیابی به توافق بر سر حقوق و امنیت شغلی آغاز شده است.