مأموریت ویژه برای استادان بسیجی دانشگاه‌ها

بیست‎ویکمین آیین ملی نکوداشت روز بسیج استادان با قرائت پیام رهبر معظم انقلاب برگزار شد
بیست‌ویکمین آیین ملی نکوداشت روز بسیج استادان صبح دیروز با قرائت پیام رهبرمعظم انقلاب در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.