08
سه شنبه 31 خرداد 1401
شماره 8525
صفحه‌آخر
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
منچستر: در انگلستان بیش از 3هزار و ۳۰۰ کارگر در ۷۰ شرکت، از رستوران‌های بیرون‌بر محلی گرفته تا شرکت‌های بازاریابی و مالی، هفته‌ کاری چهارروزه بدون کسر دستمزد را به‌صورت آزمایشی آغاز کردند.
«خدایا تو مرا عشق کردی که در قلب عشاق بسوزم. تو مرا اشک کردی که در چشم یتیمان بجوشم. تو مرا آه کردی که از سینه بینوایان و دردمندان به آسمان صعود کنم. تو مرا فریاد کردی که کلمه حق را هر چه رساتر برابر جباران اعلام نمایم.»
وقتی جایی حضور داشت، آن قدر دور و برش جمع می‌شدند که گمان می‌کردی یک بازیگر، فوتبالیست یا حتی پاپ آنجاست. اما او هیچ‌کدام از اینها نبود. هیچ‌چیز دیگر هم نبود. او خودش بود. هم فیلسوف بود، هم نمایشنامه‌نویس. هم آدمی سیاسی بود، هم یک ادبیات‌چی قهار.
قصه شهر
اگر پیامی تبلیغاتی دریافت کردید با این مضمون که «با فنس الکتریکی از سرقت پیشگیری کنید»، خیلی متعجب نشوید.
اجازه بدهید بحث را از یک سؤال شروع کنیم: آیا هر فرد موفقی در ایران، موفقیت خود را از راه نادرستی به‌دست آورده؟
سال‌ها پیش همراه با چند نفر دیگر در کارگاه آموزشی بازیافت زباله شرکت داشتم. کارگاه در یکی از شهرهای شمالی کشور در حاشیه سرسبز منطقه‌ای جنگلی برپا بود.

اول آخر

همین دیروز یک دوچرخه خریده‌ای. عادت داری روی همه وسایلت اسم بگذاری. پدرت از بچگی برایت شاهنامه خوانده و به همین مناسبت اسم دوچرخه‌ات را هم می‌گذاری رخش _اسب رستم_.