کارگروه ویژه برای کاهش آنفلوآنزای پرندگان

دانشمندان 8آزمایشگاه انگلیس در حال پیوستن به یکدیگر و تشکیل یک نیروی واحد برای توسعه راه‌های جدید در مبارزه با آنفلوآنزای پرندگان هستند.