اعلام وصول استیضاح وزیر صمت

جابه‌جایی دولتمردان، جدی‌ترین بحث کابینه دولت سیزدهم در دهمین ماه فعالیتش شده است. یک هفته پس از استعفای حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار و معرفی سرپرست جدید این وزارتخانه، رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دومین چهره در مظان استیضاح و استعفا قرار گرفته است.