حال خوب سالمندان در تابستان

امسال اداره کل سلامت شهرداری تهران در راستای غنی‌سازی‌ اوقات فراغت سالمندان اقدام به اجرای ویژه‌برنامه‌هایی با شعار حال خوب سالمندان کرده است.