عدد خبر/ ۲ میلیارد

۲ میلیارد نفر از جهانیان تحت‌تأثیر بلایای طبیعی هستند و در سال‌های اخیر بلایای طبیعی به‌ویژه بلایای مرتبط با تغییر اقلیم، یکی از دلایل اصلی جابه‌جایی اجباری است.