خبرهای کوتاه/خبر تازه از تئاتر شهر

ضوابط و مقررات حفاظتی عرصه و حریم تئاتر شهر توسط کارشناسان فنی کمیته تعیین حریم آثار تاریخی کشور در وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تعیین و به مدیریت مجموعه تئاتر شهر اعلام شد.