موج‌سواری با نمایش لات‌بازی

برخی اعتقاد دارند آنچه امروز در فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی که با محوریت کاراکتر‌های همراه با گرایش لمپنی به نمایش درمی‌آید، به تکرار و کلیشه شدن انجامیده است.