عدد خبر/ ۳ هزار

۳ هزار و ۲۵۰ مددجو تحت پوشش مؤسسه خیریه کهریزک هستند. این مددجویان شامل معلولان، سالمندان، بیمار‌ام‌اس، کودکان معلول ذهنی و اتیسم می‌شود.