10هزار سال هنر

کتاب «۱۰۰۰۰ سال هنر» نگاهی نامتعارف و جالب‌توجه به هنر دارد. این کتاب ۵۰۰شاهکار هنری از کشورها، فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف را به‌ترتیب تاریخی معرفی می‌کند؛ از همین رو پیش‌درآمد مناسبی است برای کسانی که آشنایی مختصری با هنر دارند و در عین حال منبع بی‌نظیری است برای اشخاصی که سال‌ها با هنر دمخور بوده‌اند.