قیمت شوینده‌ها ربطی به نرخ پلیمر ندارد

رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر با بیان اینکه مبنای قیمت‌گذاری محصولات پلیمری مبتنی بر ارز نیمایی و قیمت‌های جهانی است، گفت: طی یکسال گذشته نوسان بزرگی در نرخ گذاری‌ها وجود نداشته است.