بفرست ببینم

این روزها کمتر کسی است که توی جیبش گوشی موبایل نداشته باشد. همه ما امروزه از این تکنولوژی استفاده می‌کنیم و در کوچه و خیابان از در و دیوار و انواع و اقسام مشکلات مثل افتادن درخت، چاله‌های وسط آسفالت خیابان یا سد معبر کردن‌ها عکس می‌گیریم.