زوایای پنهان و اهمیت راهبرد افزایش تولید نفت

سخن از افزایش تولید نفت ایران، توهم و شعار نیست. افزایش تولید نفت یک امر راهبردی و ضروری برای ایران به‌عنوان چهارمین دارنده ذخایر نفتی 160میلیارد بشکه و دومین دارنده ذخایرگازی دنیاست که برای چند دهه به حاشیه رفته و یا فراموش شده است.