26
سه شنبه 11 خرداد 1400
شماره 8234
صفحه 3-2 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پروژه‌های عمرانی ساخت مسجد علی اکبرع و پیاده‌روسازی و ایجاد مسیردوچرخه در محدوده سیزدهمین تکه پایتخت با سرعت بیشتری اجرا می‌شود.
با ایجاد مرکز نظارت تصویری و آماده‌سازی پایانه‌های اتوبوسرانی برای اسکان مصدومان، سرعت رسیدگی به حوادث در محدوده شمال شرق تهران افزایش می‌یابد.

موانع نوسازی در محله شمیران‌نو

بافت‌های فرسوده شهری غالباً میراث مراحل اولیه رشد شتابان شهرها هستند.