38
سه شنبه 11 خرداد 1400
شماره 8234
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پیشنهادهایی برای در امان ماندن از گرمای هوا در این روزها

چگونه باد خنک بخوریم؟

با اینکه هنوز چند روزی به شروع تابستان مانده اما گرمای زودهنگام و طاقت‌فرسا از چند هفته پیش پایتخت‌نشنیان را غافلگیر کرده و خیلی‌ها دست به کار شده و کولر خانه‌ها را راه انداخته‌اند.