36
سه شنبه 11 خرداد 1400
شماره 8234
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
آرامستان لویزان پیشینه ۲ هزار ساله دارد

گورستان عصر آهن

مردم محله از اجدادشان شنیده بودند که به آرامستان لویزان قبرستان گبری‌ها می‌گفتند و قدمتش را بیشتر از ۲ هزار سال تخمین می‌زدند؛ اما سندی برای اثبات ادعایشان نداشتند تا اینکه چند سال پیش هنگام کندن قبرهای جدید، نشانه‌هایی از گورستان قدیمی پیدا کردند.