28
سه شنبه 11 خرداد 1400
شماره 8234
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

«کوچه همسایگی»بوی گل گرفت

این روزها که بحث ایجاد زیبایی‌های بصری با استفاده از رنگ‌های شاد در شهر داغ شده است، اغلب محله‌ها حال و هوای متفاوتی به خود گرفته‌اند و مناظر تازه‌ای در محله‌های شهر ایجاد شده است.